E-learning je výuka s využitím výpočetní techniky a internetu. Obsahuje tři základní složky tvořící vzdělávací systém:

Představují ho elektronické kurzy s textovým, grafickým nebo multimediálním obsahem doplněným testy.
Distribuce jednotlivých e-kurzů či jejich částí je prováděna pomocí internetu či intranetu, kde jsou používány standardy pro bezpečnost, metodické a technické standardy e-kurzů.
Řízení zajišťuje Learning Management System (LMS). LMS zpřístupňuje, řídí, sleduje a zasílá zprávy o interakci mezi studentem a obsahem, studentem a tutorem, zajišťuje registraci studentů, sledování jejich studia, výsledků testů a oznamuje ukončení kurzů.

Ke stažení informační leták softwarového balíku LMS Moodle (pdf)

Co je e-learningový systém LMS Moodle

LMS Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Enviroment) je softwarový balík pro podporu prezenční, kombinované a distanční výuky s využitím e-kurzů dostupných prostřednictvím internetového prohlížeče. LMS Moodle je poskytován bezplatně pod licencí GNU General Public License, což znamená, že je sice chráněn autorským právem, ale i přesto je povoleno volně jej instalovat, šířit, a dokonce i modifikovat. LMS Moodle účelně využívá webové a serverové technologie, avšak od jeho uživatele nevyžaduje zvláštní počítačovou gramotnost. Pro práci v něm postačí uživateli počítač, tablet nebo chytrý telefon s webovým prohlížečem připojený k internetu. Tvořit e-kurzy, dílčí moduly však lze samozřejmě i offline, tedy bez připojení k internetu pomocí zdarma nabízeného externího programu editor eXe (Extended XHTML Editor). Vytvořené e-kurzy lze z tohoto programu naimportovat do LMS Moodle.

Základní role výukového systému

administrátor

Je globálním správcem systému, získává přehledy o aktuálním stavu systému a řídí hlavní funkce systému

manažer

Může vstupovat do kurzů a upravovat jejich obsah i nastavení, avšak v kurzech zapsaný není a ani v nich neparticipuje. Získává statistiky o průběhu studia a provádí jeho vyhodnocení

tvůrce kurzu

Primárně vytváří kurzy a přiděluje k nim učitele. Učitel má právo provádět úpravy kurzu a vytvářet tak jeho obsah. V kurzu hodnotí činnosti, přiděluje známky nebo diskutuje ve fórech, tj. v kurzu vyučuje.

student

Nemůže modifikovat obsah kurzu, může jej jen používat.

host

Může vstupovat do systému jako host a prohlížet obsah kurzů, které mají ve svých nastaveních povolené prohlížení hostem. Host nemůže diskutovat ve fórech, odevzdávat zadané úkoly, dělat testy a ani se zúčastnit kolaborativních činností (např. slovník, databáze, chat).

Podpora prezenčního vzdělávání

V systému lze založit prezenční akci včetně popisu, termínů konání, odkazů na doprovodné materiály, ceny a místa konání.

Zájemce o studium se může přihlásit na kurz dle svého výběru, zúčastnit se jej, elektronicky vyplnit test, případně hodnotící dotazník.

Pracovník odpovědný za koordinaci kurzu má okamžitý přehled o počtu přihlášených a v den konání kurzu si vyexportuje prezenční listinu. K dispozici má veškeré informace o absolventech, jejich výsledcích a hodnoceních.

Podpora e-learningu

V systému lze vytvořit e-kurz v podobě elektronické učebnice, rovněž i elektronickou přednášku s průběžnými autotestovými otázkami. Dále je možné využít následujících funkčností:

Může být vložen i samostatně, kdy např. po studentech požadujete napsání eseje.
Specifickým typem práce na úkolu je e-workshop, kde studenti mají vypracovat dle zadání úkol. Hodnocení úkolu provádí učitel i studenti vzájemně mezi sebou.
V Moodlu je možné vytvářet i banky testových otázek dle určité odbornosti, popř. cílové skupiny. Systém umožňuje vytvářet různé typy testových úloh: otázky s jednou i více správnými odpověďmi, otázky typu ano/
ne, otázky produkční, otázky přiřazovací, otázky numerické, otázky doplňovací. Výhodou je, že u většiny typů testových otázek je zaručeno automatické vyhodnocení testu a výsledky jsou tudíž k dispozici okamžitě studentům i koordinátorům kurzů.
Využívá se pro definování termínů a jejich interaktivní napojení na studijní materiály. Další možností je wiki, jejíž podstatou je kooperativní tvorba webových stránek přímo v LMS Moodle bez znalosti (X)HTML (stejně jako tomu je u Wikipedie).
Je důležitým prvkem komunikace v rámci systému stejně jako e-mail a chat, které může být moderované nebo nemoderované a účast v něm lze případně nastavit jako povinnou s daným počtem příspěvků studenta.
Pro zjišťování zpětné vazby jsou pak určeny nástroje: anketa, průzkum, dotazník. Výhodou je samozřejmě okamžitá zpětná vazba a zároveň archivace výstupů.

Podpora kombinovaného vzdělávání

Kombinované vzdělávání spojuje výhody prezenční výuky a e-learningu. Součástí takového vzdělávání pak může být např. vstupní dotazník očekávání, vstupní test, prezenční akce, elektronické vzdělávání, elektronické autotesty, účast na online diskusním fóru, vypracování e-úkolu, absolvování závěrečného testu, závěrečná konference s certifikací.

Zájemce o studium se přihlásí na takový typ kurzu a studuje jeho jednotlivé činnosti buď volně, nebo řízeně (tj. student se může přihlásit na prezenční akci až po úspěšném absolvování vstupního testu). Získává o postupu kurzem podrobné informace, co již absolvoval a s jakým výsledkem, jaké úkoly ještě musí splnit včetně termínů odevzdání. V průběhu studia může komunikovat s učitelem (tutorem) i s ostatními studenty e-mailem, chatem i v rámci diskusních fór.

Pracovník odpovědný za koordinaci akce má v rámci LMS k dispozici kompletní přehled o postupu jednotlivých studentů, počtu přihlášených na prezenční akce, výsledky testů, výstupy z hodnotících dotazníků, diskusní příspěvky studentů.

Reference