Nadbytečné náklady související s dopady nekvalitních informací dosahují 20% až 35% celkových provozních nákladů. Společnost Trigama International s.r.o. Vám pomůže zvolit správný přístup k identifikaci a redukci těchto nákladů.

Základní pojmy

Definice informace

Informace je funkce o třech proměnných – data, definice, prezentace.

Definice kvality informací

„Trvalé naplňování nebo překračování požadavků VŠECH konzumentů informací tak, aby mohli svoji práci vykonávat efektivně“.

Definice řízení kvality informací

„Řízení kvality informací znamená aplikaci základních principů řízení kvality na informace“.

Na co se soustředí kvalita informací?

Kvalita informací se zabývá kvalitou všech tří komponent informace (data, definice, prezentace)

Co není a je kvalita informací

Kvalita informací
NENÍ

 • Kvalita dat v databázových systémech
 • Čistění dat
 • Data profiling a měření dat
 • Způsobilost k danému účelu nebo vhodnost k použití
 • Zajištění tzv. „zero – defect“ dat

Kvalita informací
JE

 • Identifikace nákladů a rizik
 • Eliminace nekvality informací do procesů organizace
 • Eliminace příčin vzniku nekvality
 • Zvyšování spokojenost konzumentů informací s kvalitou informací
 • Definování odpovědnosti za kvalitu informací
 • Zabraňování selhání procesů z důvodu nekvalitních informací

Kvalita informací

Efekty zlepšení kvality informací

 • Zajištění kvality definic informací
 • Zajištění konzistentní komunikace mezi útvary / procesy
 • Zlepšení kvality produktů a služeb
 • Eliminace neefektivních činností
 • Redukce masivních inspekcí a oprav
 • Redukce nákladů na životní cyklus informace
 • Zlepšení vybraných metrik
 • Zlepšení efektivnosti
 • Zlepšení návazností mezi jednotlivými procesy
 • Kvalitnější informace zvyšují spokojenost interních i externích zákazníků

TIQM® – Total Information Quality Management Systém

 • Celosvětově uznávaný systém řízení kvality informací
 • Založen na základních principech řízení kvality a jejich aplikaci na informace
 • Nezávislý na technologiích typu „data profiling“, „čištění dat“
 • Tvořen následující sadou procesů:
  • Diskrétní (je možné realizovat jednotlivě nebo v kombinaci dle požadavků klienta s ohledem na obsah zadání)
  • Kontinuální (jedná se o trvalý proces zavedení celkového prostředí kvality informací do firmy)

Projekty kvality informací

Analýza

 • Zhodnocení zralosti organizace
 • Zhodnocení kvality definic a informační architektury
 • Zhodnocení kvality informací
 • Identifikace rizik a zhodnocení nákladů na nekvalitní informace
 • Zhodnocení firemní metodiky kvality dat / informací

Zlepšování

 • Zlepšování procesů kvality informací
 • Opravy a korekce dat, eliminace redundancí

Změny prostředí

 • Implementace prostředí pro řízení kvality informací
 • Implementace information steweardshipu a information governance
 • Integrace TIQM® systému s jiným systémem kvality

Služby

Konzultace & realizace

 • Systém TIQM®
 • Specifické požadavky kvality informací / kvality dat
 • Projekty kvality informací
 • Integrace TIQM® s jiným systémem kvality

Školení

 • Standardní školení TIQM®
 • Specifická školení dle požadavků klienta

Audit

 • Audit souladu metodiky klienta s principy řízení kvality
 • Audit information governance
 • Audit současného stavu řešení kvality informací / kvality dat