IT oddělení podniku podporuje a ovlivňuje všechny obchodní a výrobní procesy. Prostřednictvím IT řešení přináší vysokou konkurenční výhodu. Zákazník vnímá kvalitu IT na základě spokojenosti, která plyne z používání informačních systémů a příslušné IT infrastruktury. Spokojenost zajišťují vhodně nastavené a dobře vykonávané IT služby.

IT provoz Trigama – datasheet služeb ke stažení (pdf)

Infrastruktura

IT infrastruktura je souhrn hardware (HW) a příslušných software (SW) prvků, které umožňují provozování informačních systémů. Při návrhu infrastruktury je klíčové splnit bezpečnostní a výkonnostní potřeby provozovaných IT řešení a reflektovat požadavky na kontinuitu obchodních a výrobních procesů. Dalším významným parametrem pro návrh infrastruktury je efektivní správa.

V oblasti IT infrastruktury nabízíme tyto služby:

Infrastructure as a Service (IaaS)

Poskytnutí IT infrastruktury našim zákazníkům formou cloudu (Trigama datového centra).

Návrh infrastruktury

Analýza aktuálních i budoucích potřeb zákazníka pro návrh vhodného HW.

Dodávka HW a SW

Fyzické dodání včetně zprovoznění IT infrastruktury a příslušného SW, začlenění do stávající podnikové infrastruktury či kompletní vybudování nové IT infrastruktury.

Provozní služby

Provozní služby reprezentují sadu aktivit, které vedou k zajištění stabilního a nákladově efektivního provozu IT.

Operation as a Service (OaaS)

Převzetí a kompletní zajištění provozování IT formou cloudu tj. vzdálené provozování informačních systémů (IS) zákazníka a zajištění potřebných procesů včetně kompletní správy infrastruktury příslušnými specialisty. Klient se
pak plně může věnovat svým primárním činnostem (obchodním a výrobním procesům).

Řízení provozu

Řízení technologií a infrastruktury v celém životním cyklu, zajištění údržby a rozvoje IS.

Dodávka systémů pro podporu řízení IT provozu

  • Service desk – správa požadavků, incidentů a problémů
  • Systém řízení změn, systém správy přístupu, správa konfiguracních položek (Configuration Management Database)
  • Provozní systémy řízení událostí, nástroje pro monitoring, logování, provozní deník
Chyba IT infrastruktury (HW ani SW) nesmí ohrozit chod podniku a proto je zálohování a obnova dat včetně testování těchto činností významnou součástí provozu.
Zavedení jednotného systému pro poskytování souhrnných informací za dané období ve formě reportů.

Konzultace

Strategie

Analýza stavu, návrh a zavedení strategie IT provozu, nastavení procesů pro její pravidelné vyhodnocování.

Audit

Analýza stavu, návrh a realizace optimalizací procesů řízení IT provozu.

Řízení

Analýza, konzultace a nastavení IT procesů v souladu s COBIT, ITIL, nastavení procesu průběžného vyhodnocování a zlepšování.

Katalog služeb

Vytvoření katalogu služeb včetně návrhu konkrétních služeb dle Service Level Agreement (SLA – smlouva o podmínkách a garancí pro zajištění IT služeb) a nastavení souvisejících procesů.

Zabezpečení

Analýza a penetrační testy na úrovni databáze a infrastruktury pro identifikaci slabých míst.

Reference