Řešení na míru

Každý zákazník a jeho prostředí jsou unikátní, proto všechna řešení dodáváme na míru vzhledem ke konkrétním podmínkám daného zákazníka. Nesnažíme se však vždy vymyslet celé řešení od začátku, ale stavíme na obecných a praxí prověřených principech a procesech. Výsledné řešení vždy vzniká v rámci kontinuálního dialogu se zákazníkem, aby měl neustále aktuální informace a nakonec dostal přesně takové řešení, jaké očekává a potřebuje.

Dlouhodobé partnerství

Usilujeme o to, aby se standardní vztah dodavatel – zákazník dostal na úroveň partnerství tím, že nasloucháme potřebám našich zákazníků. Snažíme se jim vyhovět, ale zároveň si umíme stát za vlastním názorem, pokud věříme, že naše návrhy jsou tím nejlepším řešením pro obě strany. Tímto přístupem se snažíme o budování dlouhodobých vztahů ke spokojenosti obou stran.

Zkušený tým odborníků

Naši zaměstnanci a spolupracovníci načerpali své rozsáhlé zkušenosti na desítkách projektů pro významné klienty jako například: Komerční Banka, Česká Spořitelna, GE Money Bank, Raiffeisenbank, RBS, Česká pojišťovna, Allianz pojišťovna, ING pojišťovna, O2, Vodafone, Ericsson Czech Republic, PRE a další. Snažíme se vycházet z takto získaných zkušeností, abychom úspěšně uspokojili potřeby všech našich zákazníků a přinesli jim solidní a prověřená řešení.

Moderní trendy a inovace

Ve všech oblastech našeho působení sledujeme nejnovější trendy a snažíme se je prosazovat do často stojatých vod IT oddělení našich zákazníků. Nebojíme se inovací, nových technologií a postupů, které si ale vždy před nasazením u zákazníků prakticky ověříme. V rámci těchto aktivit také spolupracujeme s vysokoškolskými studenty a podporujeme je v jejich vědeckých projektech a diplomových pracích.

Spokojení zaměstnanci

Naší filozofií je, že dlouhodobě nejvýkonnější a nejkvalitnější zaměstnanec je spokojený zaměstnanec. Práce ho musí naplňovat a zároveň motivovat k dalšímu růstu, proto se soustředíme na péči o vlastní zaměstnance a přípravu všech podmínek k tomu, aby se mohli soustředit na vlastní práci. Zároveň díky kontinuálnímu vzdělávání individuálně pečujeme o rozvoj znalostí a kariéry každého našeho zaměstnance.

Dáváme do toho srdce

Naše práce nás baví a ke svému pracovnímu úsilí a nasazení přidáváme i naše srdce. Tvoříme sehraný tým a svým pozitivním přístupem se snažíme nakazit i naše zákazníky. Před problémy neutíkáme, ale aktivně je řešíme a proaktivně jim předcházíme. Jen tak je možné plnit vytyčené cíle, dlouhodobě dosahovat těch nejlepších výsledků a kontinuálně udržovat naše zákazníky spokojené.