Aplikace LUNA je moderní aplikace, která řeší oblast včasného informování uživatelů a technických podpor v případě mimořádné situace v IT provozu (či u
konkrétních aplikací). LUNA je webová aplikace navržená tak, aby se snadno používala nejenom na počítačích, ale i na mobilních zařízeních.