Základní informace

Česká zemědělská univerzita v Praze je veřejnou vysokou školou s bohatou historií, která se začala psát roku 1906 a aktuálně je třetí největší univerzitou v Praze.

ČZU nabízí přibližně 150 studijních oborů v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech. Vedle klasických zemědělských a lesnických oborů jde o širokou paletu oborů z oblasti bioekonomiky, životního prostředí, ochrany krajiny, obnovitelných zdrojů, speciálních chovů, ekonomiky, informatiky, managementu, rozvoje venkova, techniky i související pedagogiky. Ve všech těchto oblastech univerzita vychází z principů udržitelného rozvoje člověkem využívané krajiny a ochrany přírodních zdrojů.

Poskytované služby

Systém LMS Moodle je používán v rámci celé univerzity jako jednotný nástroj pro tvorbu e-learningových kurzů.
Součástí auditu byl návrh nápravných opatření zaměřených na optimalizaci systému.

Výstupem každého z uvedených auditů je komplexní zpráva se shrnutím aktuálního stavu, seznamem zjištěných problémů a výčtem doporučení, jejichž realizace přinese vyšší efektivitu IT služeb a uvedené systémy pak lépe pokryjí potřeby univerzity. Při sběru informací pro účely auditu jsme využili systém řízení kvality informací Total Information Quality Management (TIQM®), který poskytuje potřebné procesy, postupy a metriky. Tento systém je celosvětově uznávaným standardem řízení kvality informací. V případě ČZU jsme pro analýzu využili převážně části z následujících procesů:

  • TIQM.P1 – Zhodnocení kvality informační architektury a specifikace informačního produktu
  • TIQM.P2 – Zhodnocení kvality informací