Základní informace

Analýza aplikačního portfolia cílí na stanovení strategie provozování aplikací v prostředí NN.

Součástí analýzy je konsolidace informací o nákladovosti provozu a údržby aplikací, stanovení dlouhodobě sledovatelných parametrů kvality procesů dle ITIL a příprava podkladů pro další strategická rozhodnutí (konsolidace aplikačního portfolia, možnosti outsourcingu apod.). Analýza řeší kompletní aplikační portfolio tj. BU kritické, BU nekritické, podpůrné a shadow aplikace.