ČZU – provedení auditů

,

Audit e-learningového nástroje LMS Moodle a systému správy zaměstnaneckých údajů.