Během července a srpna jsme ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze provedli metodicko-technický audit e-learningového nástroje LMS Moodle používaného v rámci celé univerzity. Dále jsme pro ČZU vypracovali procesně-technický audit sytému správy zaměstnanecných údajů.

Výstupem každého z uvedených auditů je komplexní zpráva se shrnutím aktuálního stavu, seznamem zjištěných problémů a výčtem doporučení, jejichž realizace přinese vyšší efektivitu IT služeb a uvedené systémy pak lépe pokryjí potřeby univerzity. Při sběru informací pro účely auditu jsme využili systém řízení kvality informací Total Information Quality Management (TIQM®), který poskytuje potřebné procesy, postupy a metriky. Tento systém je celosvětově uznávaným standardem řízení kvality informací. V případě ČZU jsme pro analýzu využili převážně části z následujících procesů:

  • TIQM.P1 – Zhodnocení kvality informační architektury a specifikace informačního produktu
  • TIQM.P2 – Zhodnocení kvality informací