Sektor financí v těchto dnech prochází fundamentálními změnami. Nové technologie v kombinaci s inovativním přístupem mladých a dravých společností vytvořily trh, který je dnes označován nálepkou FinTech.

Rok 2015 byl pro FinTech významný. Investice do tohoto sektoru převýšily sumu 19 miliard dolarů, což v meziročním srovnání představuje 58% nárůst. Rok 2016 by měl být ještě zásadnější.

Trigama International s.r.o. vidí v tomto sektoru velký potenciál i výzvu pro další roky. Finanční inovace jsou jednou ze strategických rozvojových aktivit společnosti. Proto jsme založili internetový magazín Fintechcowboys.cz, který bude přinášet informace z české, ale i světové FinTech scény.

FinTech je pro nás nejen o nových technologiích a inovacích, ale hlavně o spolupráci, sdílení informací, budování vztahů a o přidané hodnotě pro lidi.

Přehled FinTech scény na českém trhu: