Nabízíme Vám řadu workshopů zaměřených na agilní přístup v oblastech dodávky softwarových produktů, plánování a řízení organizačních změn. Po domluvě je možné libovolný workshop připravit přesně na míru Vaší organizaci a jejím specifickým požadavkům. Nad rámec školení Vám můžeme v této oblasti poskytnout individuální konzultace nebo koučing.

Máte o školení zájem? Kontaktujte nás!

Obecné agilní workshopy

Začínáme s agilitou

Workshop určený pro manažery a členy týmu společností, kde uvažují o adopci agilních principů a hledají způsob, jak se rychle dozvědět o možných benefitech a klíčových principech agilního přístupu.

Délka: 1 den / 8 hodin
Počet účastníků: 5 – 12
Cena za účastníka: 10.000 Kč bez DPH

více informací

Agilita pro management

Workshop pro business i IT manažery zaměřený převážně na roli managementu v agilní společnosti, na výhody, které agilita přináší a na nutné předpoklady úspěšné adopce agilních myšlenek a principů.

Délka: 1/2 dne / 4 hodiny
Počet účastníků: 5 – 12
Cena za účastníka: 10.000 Kč bez DPH

více informací

Jsme jeden tým

Workshop určený pro začínající agilní tým včetně ScrumMasterů a Product Ownerů zaměřující se na různé aspekty práce v týmu – od plánování a prioritizace práce přes každodenní práci v týmu, sběr feedbacku od zadavatelů a klientů, mechanismy postupného zlepšování práce týmů až po řešení rozličných problémů v týmu a jeho samoorganizaci.

Délka: 1 den / 8 hodin
Počet účastníků: 5 – 12
Cena za účastníka: 10.000 Kč bez DPH

více informací

Píšeme hodnotné požadavky

Workshop určený primárně pro Product Ownery a zaměřující se na jeden z klíčových prvků agilního přístupu – správně navržené požadavky mající jasnou business hodnotu.

Délka: 1 den / 2×4 hodiny
Počet účastníků: 5 – 12
Cena za účastníka: 10.000 Kč bez DPH

více informací

Role klíčových rolí v agilní společnosti

Role ScrumMastera

Workshop pro začínající i zkušené ScrumMastery, se zaměřením na hlavní cíle práce ScrumMastera v kontextu agilních principů a to jak dovnitř do týmu tak navenek do zbytku organizace.

Délka: 1 den / 8 hodin
Počet účastníků: 5 – 12
Cena za účastníka: 10.000 Kč bez DPH

více informací

Role Product Ownera

Workshop pro businessové zástupce se zájmem o pochopení role Product Ownera a o klíčových zodpovědnostech a nezbytných pravomocech této role a o jejím vztahu ke zbytku týmu a ke stakeholderům.

Délka: 1 den / 8 hodin
Počet účastníků: 5 – 12
Cena za účastníka: 10.000 Kč bez DPH

více informací

Plánování a provádění organizačních změn a agilních transformací

Zavádíme agilní principy

Workshop zejména pro Product Ownery, ScrumMastery a management zaměřený na způsoby, jakými lze agilní principy zavést do organizace, jaké jsou nejčastější problémy (včetně možných řešení) a jak při změně postupovat.

Délka: 1 den / 8 hodin
Počet účastníků: 3 – 6
Cena za účastníka: 20.000 Kč bez DPH

více informací

Jak fungují změny v organizacích

Workshop pro každého, kdo chce v organizaci něco změnit s důrazem na možné přístupy k zavádění změn, jejich výhody a nevýhody a zejména způsobů, jakými lze zajistit udržení změněných pravidel v organizaci.

Délka: 1 den / 8 hodin
Počet účastníků: 3 – 6
Cena za účastníka: 20.000 Kč bez DPH

více informací