V průběhu července jsme uspořádali školení pro členy business analytického týmu společnosti Komerční pojišťovna.

Školení jsme rozdělili do několika workshopů, které byly zaměřeny na výběr klíčových požadavků, definování přínosů a jejich vizualizaci. Cílem bylo posílit klíčové dovednosti business analytiků, aby zrychlili a zefektivnili sběr požadavků, naučili se je modelovat a vyhodnocovat.