UX & UI user experience a interface design

/UX & UI user experience a interface design

Základem dobré aplikace jsou správně navržené funkčnosti a také způsob, jakým jsou prezentované uživateli. Uživatelé kladou na aplikace různé požadavky, které odpovídají jejich zaměření, ale všichni ocení, když bude mít aplikace moderní a přehledný design.

Pomůžeme Vám zvolit správný přístup k moderní tvorbě aplikací tak, aby je Vaši klienti rádi používali, opakovaně se k nim vraceli a zvýšila se jejich spokojenost se službami, které jim poskytujete.

infografika UX & UI design ke stažení (pdf)

Ukázky naší práce

Co je UX design ?

USER EXPERIENCE neboli UX zastřešuje všechny aspekty interakce koncového uživatele se společností, službou či produktem.

Co je UI design ?

USER INTERFACE neboli uživatelské rozhraní. Na rozdíl od UX designu jde o konkrétní návrh uživatelského prostředí a jeho reálné vizuální ztvárnění.

Prvky UX designu

UX je disciplína, která se dynamicky vyvíjí a existuje řada způsobů jak UX zakomponovat, protože UX ve skutečnosti definují až reální uživatelé a nelze ani říct, který pohled je správný. Základní náhled na UX však vždy řeší LOOK & FEEL & USABILITY.

  • UX pokrývá filosofii, procesy a praktiky návrhu systémů s důrazem na chování uživatele, nicméně teprve vlastní interakce uživatele z UX dělá UX.
  • UX se mění a vyvíjí společně s prostředím a uživateli samotnými.

4 kroky pro lepší UX design

Funkcionalita, spolehlivost a použitelnost jsou standard, ale dobrý pocit z používání aplikace Vás posune před konkurenci
Pokud poznáte svého zákazníka a jeho potřeby, zlepšíte UX
Sledujte lídry svého oboru a inspirujte se

UX požadavky

UX požadavky
Business potřeby Zákaznické potřeby
ux design

Proces UX & UI designu

Ve společnosti Trigama International s.r.o. z pohledu UX a UI rozdělujeme projekt na Definici, Design a Dodání. Tyto kroky lze snadno zakomponovat do tradičních i agilních metodik vývoje.

POŽADAVKY

Účel aplikace
BU potřeby
Klientské potřeby
Uživatelské charakteristiky
Struktura aplikace

SKICA

Náčrtky a wireframy
Konceptuální návrhy
Design obsahu a funkcionality

VIZUALIZACE

Detailní rozpracování
Obsah včetně korporátního designu
Vizualizace pro cílová zařízení
Základní prvky grafického manuálu aplikace
Loga a ikony

PROTOTYP

Ukázka aplikace se statickými či polostatickými daty
Omezené funkčnosti, ale plná interaktivita
Testování prototypu

IMPLEMENTACE

Vlastní tvorba aplikace s možností využití prototypu
Uživatelské testování

Přečtěte si naše doporučení

UX design v projektu

12. 11. 2015|

Inspirujte se, jak co nejefektivněji zapojit UX aktivity do projektů. Každý projekt má svá specifika (metodiku, technologie, komplexnost, rozpočet, čas atd.), ale některá základní pravidla pro plánování UX designu v projektu lze uplatnit vždy.

Reference