Základní fáze UX Designu v projektu jsou:

 • Výzkum
 • Návrh (Design)
 • Testování (Ověřování)

Tyto fáze se provádí v opakovatelném cyklu. V klasických projektech řízených jako vodopád je nutné výstupy UX designu dodat, co nejdříve, protože jsou součástí specifikace tvořeného produktu. V agilních projektech se do jednotlivých sprintů plánují konkrétní UX činnosti, vedle kterých ještě probíhá kontinuální UX podpora pro ostatní členy týmu.

Typické aktivity Výzkumu

 • Úvodní (Kick-off) workshop
 • Workshopy k požadavkům
 • Interview se zainteresovanými specialisty (stakeholdery)
 • Expertní posouzení (review)
 • Ankety
 • Srovnávání s konkurencí
 • Analýza dat (webové či aplikační statistiky)
 • Uživatelské (usability) testy

Typické aktivity Designu

 • Modely úkolů a uživatelské cesty
 • Modely zákaznické zkušenosti
 • Persony
 • Návrh informační architektury
 • Skicy
 • Wireframy
 • Low fidelity prototypování
 • High fidelity prototypování

Typy uživatelských testů

 • Guerilla testing (testování kolemjdoucími)
 • Testování v laboratoři (moderované)
 • Vzdálené testování (nemoderované)

Další dělení testů

 • Kvalitativní – méně testerů (typicky 5), zaměřeny na subjektivní hodnocení
 • Kvantitativní (množstevní) – více testerů (desítky až stovky), nemoderované testy

Doporučení

1. Vydefinujte si několik základních typů projektů

Pro každý určete typicky prováděné UX aktivity.Například:

Typ projektu UX aktivity Další doporučení

Malé, krátké projekty s nízkým rozpočtem

 • Expertní review
 • skicování
 • guerrilla testování
Zpravidla jedno či dvě kola UX procesu.

Střední projekty

 • Kick off workshop,
 • Wireframy,
 • Modely úkolů a uživatelské cesty
 • Nemoderované testování
Dvě či tři kola UX procesu.

Velké projekty

 • Kick-off workshop,
 • Interview se stakeholdery,
 • Analýzy dat,
 • Dotazníky a průzkumy,
 • Persony
 • Modely úkolů a uživatelské cesty
 • Informační architektura
 • Prototypování
 • Moderované testování
V první řadě je potřeba řešit klíčové a nejproblematičtější funkcionality.

UX prováděné kontinuálně po dobu projektu, silné zaměření na uživatelské testování.

 

2. Uživatelské testování je třeba provádět, co nejdříve

Jeden test na začátku může být cennější než 50 testů na konci projektu.

3. UX činnosti by neměly končit s koncem projektu

Teprve reální uživatelé a jejich zpětná vazba vytvářejí skutečnou “UX”. Poznatky z jejich chování lze využít jako vstup do dalšího projektu nebo pro drobný rozvoj aplikace.

Použité zdroje

J.Allen & J.Chudley: Smashing UX Design

Steve Krug: Don’t make me think