Tato školení rozšíří obzory nejen našich zaměstnanců a kontraktorů, ale následně chceme dělat osvětu v oblasti UX také u našich klientů, abychom jim tak ve výsledku ušetřili peníze i čas při tvorbě a rozvoji jejich systémů a aplikací.

Začátkem října jsme v Trigamě odstartovali sérii interních školení UX neboli User Experience designu, který zajišťuje všechny aspekty interakce koncového uživatele se společností, službou či produktem.

„Je důležité, aby naši zaměstnanci a spolupracovníci rozuměli základním principům, podle kterých se oblast UX v rámci jednotlivých projektů řeší. Získané poznatky a informace pak hned uplatní v praxi a zároveň tím obohatí naše zákazníky,“ vysvětlila Kateřina Kocmanová, Teamleasing coordinator společnosti Trigama.

Prvního ze série interních školení na téma UX se zúčastnilo 6 zaměstnanců z různých pozic i projektů, přičemž bychom rádi, aby toto základní školení postupně absolvovali téměř všichni z Trigamy.

„V úvodním školení se vysvětluje co vše se za pojmem UX design skrývá, jeho základní pojmy, nejčastější metody a jejich přínosy. To vše s využitím praktických příkladů z projektů, kterými si Trigama prošla. Následná školení již budou více zaměřena na jednotlivé oblasti UX designu a příslušné role našich lidí. Věříme, že všechna tato školení přispějí jednak k úspěšnému osobnímu rozvoji našich lidí a následně i ke spokojenosti našich zákazníků,“ dodala Kateřina.